VTA

Målgruppen for VTA- Varig Tilrettelagt Arbeid, er personer med uførepensjon som både kan og ønsker å arbeide, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Vår oppgave er å gi et tilrettelagt arbeid som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Ansatte i VTA får tilrettelagte arbeidsoppgaver, dager og tider, slik at arbeidet ikke går ut over helsen, og likevel lar ansatte yte det de kan. Arbeidet skal bidra til utvikling og vedlikehold av den enkeltes kompetanse og arbeidstakeren skal produsere varer og tjenester. Arbeidstakerne har søkt om ansettelse i VTA tiltaket gjennom NAV. Som ansatt i tiltaket mottas en motivasjonslønn i tillegg til uførepensjonen. Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven.

Innsøking til VTA tiltaket skjer via NAV. Du får en vanlig ansettelseskontrakt i tråd med Arbeidsmiljøloven, og prøvetiden er 6 måneder. I prøvetiden vurderer vi, sammen med deg, hva slags arbeid som passer best for deg. Når du arbeider i Øksnes Vekst AS får du en bonuslønn per arbeidet time. I tillegg beholder du uførepensjonen fra NAV.

I tråd med krav fra NAV skal vi hele tiden søke overgang til ordinært arbeid for arbeidstakere som ønsker og som vurderes som klare for dette. Flere av våre ansatte har arbeidspraksis i eksterne bedrifter.