Bedriften er resertifisert innen EQUASS Assurance for 2 nye år, fra og med 19. september 2017.