Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for bistand for å komme i, eller beholde arbeid.

Oppfølging kan benyttes både av personer med og uten arbeidsforhold.

Oppfølging foregår i hovedsak på din egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingens hyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbveileder og ut fra bestilling fra NAV.

 

Målet med tiltaket

Oppfølgingen er individuell og skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde lønnet arbeid, samt styrke dine muligheter i arbeidslivet. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Øksnes Vekst AS har et stort nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet. Våre jobbveiledere kjenner arbeidsmarkedet godt og jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

 

Hovedinnholdet i oppfølgingstiltaket er

  • karriereveiledning
  • veiledning i jobbsøkerprosessen
  • bevisstgjøring av ressurser
  • nettverksbygging
  • kontakt med arbeidsgivere
  • tilrettelegging i nye og eksisterende arbeidsforhold
  • skreddersydd jobbstøtte

 

Varighet

Oppfølging kan vare i opptil 6 måneder. I noen tilfeller kan tiltaket forlenges med 6 måneder og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år.

 

Hvordan søke

Ta kontakt med NAV- kontoret der du bor. Sammen med NAV vurderer du om tiltaket passer for deg. Dersom du ønsker plass i tiltaket, sender NAV en bestilling til oss.

Brukerundersøkelse

Vi setter stor pris på om du kan gjennomføre denne undersøkelsen etter endt tiltak.