Lærekandidater

Øksnes Vekst AS er lærebedrift 

En lærekandidat er en elev som tar deler av læreplanen i det faget man har valgt.

Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift.

Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve.

Øksnes Vekst AS er godkjent lærebedrift i salgsfag, logistikkfag og ernæringskokkfag.

I samarbeid med Opplæringskontoret for nordre Nordland- OKNN og Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Nordre Nordland- ormnn, legger vi til rette for opplæring i grunnkompetanse, med mål om kompetansebevis etter endt periode.

Vi tar også imot elever i yrkesfaglig fordypning, gjerne i løpet av skoleåret før de starter som lærekandidater. Da får de kartlagt sine arbeidsferdigheter og interesser, gjennom praktisk arbeid og karriereveiledning.