Arbeidsforberedende trening (AFT)

Øksnes Vekst har 5 plasser i AFT-tiltaket – Arbeidsforberedende trening.

Formål:

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.

For hvem:

Tiltaket skal tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Deltakerne forventes å ha behov for tett og bred oppfølging.

Varighet:

Inntil ett år med mulighet til forlengelse ytterligere ett år.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeidstrening i en av våre 4 produksjonsavdelinger eller på en ordinær arbeidsplass/bedrift
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger
 • Arbeidsevnekartlegging
 • SE-Supported Employment. Utplassering i ordinær bedrift med oppfølging
 • Karriereveiledning og rådgivning
 • SIA. Strukturert arbeidsevnevurdering
 • Teoriundervisning i jobbsøking, arbeidslivets rettighter og plikter
 • Ukentlig veiledning med jobbkonsulent

I AFT-tiltaket vil du oppleve stor fleksibilitet mht arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal kunne mestre oppgavene best mulig.

Kontakt:

Daglig leder: Tove Brun

Mob: 482 96 466

E-post: tove@oksnesvekst.no

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Øksnes Vekst har 5 plasser i AFT-tiltaket – Arbeidsforberedende trening.

Formål:

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.

For hvem:

Tiltaket skal tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Deltakerne forventes å ha behov for tett og bred oppfølging.

Varighet:

Inntil ett år med mulighet til forlengelse ytterligere ett år.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeidstrening i en av våre 4 produksjonsavdelinger eller på en ordinær arbeidsplass/bedrift
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger
 • Arbeidsevnekartlegging
 • SE-Supported Employment. Utplassering i ordinær bedrift med oppfølging
 • Karriereveiledning og rådgivning
 • SIA. Strukturert arbeidsevnevurdering
 • Teoriundervisning i jobbsøking, arbeidslivets rettighter og plikter
 • Ukentlig veiledning med jobbkonsulent

I AFT-tiltaket vil du oppleve stor fleksibilitet mht arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal kunne mestre oppgavene best mulig.

Kontakt:

Daglig leder: Tove Brun

Mob: 482 96 466

E-post: tove@oksnesvekst.no

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Øksnes Vekst har 5 plasser i AFT-tiltaket – Arbeidsforberedende trening.

Formål:

Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning.

For hvem:

Tiltaket skal tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Deltakerne forventes å ha behov for tett og bred oppfølging.

Varighet:

Inntil ett år med mulighet til forlengelse ytterligere ett år.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeidstrening i en av våre 4 produksjonsavdelinger eller på en ordinær arbeidsplass/bedrift
 • Kartlegging av muligheter og begrensninger
 • Arbeidsevnekartlegging
 • SE-Supported Employment. Utplassering i ordinær bedrift med oppfølging
 • Karriereveiledning og rådgivning
 • SIA. Strukturert arbeidsevnevurdering
 • Teoriundervisning i jobbsøking, arbeidslivets rettighter og plikter
 • Ukentlig veiledning med jobbkonsulent

I AFT-tiltaket vil du oppleve stor fleksibilitet mht arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal kunne mestre oppgavene best mulig.

Kontakt:

Daglig leder: Tove Brun

Mob: 482 96 466

E-post: tove@oksnesvekst.no